Februari 2024

 
"Alles wat u doet, moet u met liefde doen." (1 Kor 16, 14)
Hier vind je verschillende digitale versies van het maandelijkse Woord van Leven (video voor iedereen, video voor kinderen, Powerpoint voorstelling, MP3 Podcast, stripverhaal voor kinderen of tieners) : www.woord-van-leven.be

Als een lamp voor onze voeten[1], laten we ons deze maand verlichten door de woorden en ervaringen van de apostel Paulus. Hij verkondigt ook aan ons net als aan de christenen van Korinte een sterke boodschap: het hart van het Evangelie is naastenliefde (agapè in het Grieks), onbaatzuchtige liefde tussen alle mensen.

Ons Woord van leven vind je in de slotwoorden van deze brief van Paulus. In de brief wordt de naastenliefde overvloedig opgeroepen en in al haar nuances uitgelegd: zij is geduldig, vol goedheid, ze houdt van de waarheid, ze is niet uit op eigenbelang, enz.[2]

Wederzijdse liefde die in de christelijke gemeenschap op deze manier beleefd wordt, is als een helende balsem voor de verdeeldheid die haar altijd bedreigt en een teken van hoop voor de hele mensheid.

“Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Het is treffend dat Paulus ons aanspoort om te handelen door “in de liefde te zijn” (zo staat er letterlijk geschreven), alsof hij ons wil wijzen op een stabiele toestand, een verblijven in God die Liefde is.

Maar hoe kunnen we elkaar en iedereen in liefde ontmoeten, als we niet erkennen dat we allereerst door God worden bemind, ook in onze zwakheid en broosheid?

Een nieuw besef hiervan helpt ons om onszelf onbevreesd open te stellen voor anderen. Dan zullen we hun behoeften begrijpen, hen nabij zijn en materiële middelen en spirituele bronnen met hen uitwisselen.

Laten we eens kijken hoe Jezus dat deed. Hij is ons voorbeeld.

Hij is altijd de eerste geweest om te geven: “gezondheid aan zieken, vergeving aan zondaars, leven aan ons allemaal. Tegenover het egoïstische instinct om op te potten plaatst hij vrijgevigheid; tegenover gerichtheid op eigen behoeften plaatst hij aandacht voor anderen; tegenover de cultuur van het bezitten de cultuur van het geven. Het maakt niet uit of we veel of weinig kunnen geven. Het belangrijkste is hoe we geven, hoeveel liefde we zelfs in een kleine attentie kunnen leggen. Liefde is essentieel, omdat de liefde weet hoe ze de naaste moet benaderen, al was het maar met een houding van luisteren, van dienstbaarheid, van beschikbaarheid. Hoe belangrijk is het om te proberen iedereen nabij te zijn in liefde! We zullen de weg vinden die recht naar het hart van onze naaste gaat en haar of hem blij maken.”[3]

“Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Dit Woord leert ons om anderen met respect te benaderen, met oprechte bedoelingen, met creativiteit, om ruimte te geven aan hun beste aspiraties, zodat ieder zijn of haar eigen bijdrage kan leveren aan het algemeen welzijn.

Dat helpt ons om het beste te halen uit alles wat zich voordoet in ons dagelijks leven: “in het huishouden of op het veld, in de werkplaats, bij de afhandeling van het werk op kantoor, bij het huiswerk van school, evengoed als in onze verantwoordelijkheden op burgerlijk, politiek en religieus gebied. Alles kan worden omgevormd tot attente en zorgzame dienst.”[4]

We zouden ons een mozaïek van het Evangelie kunnen voorstellen dat in alle eenvoud wordt beleefd.

Een echtpaar schrijft: “Toen een verontruste buurvrouw ons vertelde dat haar zoon in de gevangenis zat, spraken we af om hem te gaan bezoeken. We vastten de dag voordat we gingen, in de hoop de genade te krijgen om hem de juiste dingen te zeggen. Daarna hebben we de borgtocht betaald om hem vrij te krijgen.”

Een groep jongeren uit Buea (zuidwestelijk Kameroen) organiseerde een inzameling van goederen en geld om hulp te bieden aan vluchtelingen uit hun eigen land als gevolg van de aanhoudende oorlog. Ze bezochten een man die tijdens zijn vlucht een arm had verloren. Leven met deze handicap vraagt enorm veel van hem, het heeft zijn gewoonten drastisch veranderd. “Hij vertelde ons dat ons bezoek hem hoop, vreugde en vertrouwen heeft gegeven. Door ons heeft hij Gods liefde gevoeld,” vertelt Regina. En Marita vult aan: “Na deze ervaring ben ik er diep van overtuigd dat geen enkele gave te klein is als het met liefde wordt gegeven… Meer is er niet nodig: liefde doet de wereld draaien. Laten we het proberen!”

Door Letizia Magri en het Woord van leven-team

[1]  Vgl. Psalm 119 [118], 105.
[2]  Vgl. hfdst. 13 van 1 Korintiërs 13
[3] Chiara Lubich, Woord van leven van oktober 2006.
[4]  Chiara Lubich, Woord van leven van oktober 2006

 

Lees ook