Woord van Leven – december 2022

 
"Vertrouw op de Heer, voor altijd, want de Heer is een eeuwige rots" (Jes. 26, 4).

Het Woord van leven dat we deze maand willen beleven is genomen uit het boek van de profeet Jesaja. Dit boek is een uitvoerige en rijke tekst, die in de christelijke traditie van een grote populariteit geniet. In dit boek vind je bekende en geliefde bladzijden, zoals de aankondiging van de geboorte van de Immanuel, “de God met ons”[1], of ook de figuur van de lijdende Dienaar[2], die de achtergrond vormt van de verhalen over het lijden en de dood van Jezus.

rd van deze maand maakt deel uit van een danklied dat de profeet in de mond legt van het volk Israël. Het gaat over de uiteindelijke terugkeer van het volk naar Jeruzalem nadat het de verschrikkelijke beproeving van de ballingschap heeft overwonnen. De woorden van de profeet openen het hart van zijn volksgenoten voor de hoop, omdat God Israël trouw bijstaat, onwankelbaar als een rots. Hijzelf zal elke inspanning van het volk bij de civiele, politieke en religieuze wederopbouw ondersteunen.

De stad die zichzelf “verheven” waant, zal met de grond gelijkgemaakt worden.[3] Ze is niet gebouwd volgens Gods plan van liefde. Maar de stad die gebouwd is op de rots van zijn nabijheid zal vrede en welvaart genieten.

“Vertrouw op de Heer, voor altijd, want de Heer is een eeuwige rots.”

Hoe actueel is deze behoefte aan stabiliteit en vrede! Ook wij, ieder persoonlijk en wij allemaal samen als geheel, gaan door een donker moment in de geschiedenis. Het dreigt ons te verpletteren onder het gewicht van onzekerheid en angst voor de toekomst.

Hoe kunnen we vermijden dat we ons laten overweldigen door de huidige moeilijkheden, ons opsluiten in onszelf en gevoelens van achterdocht en wantrouwen koesteren jegens anderen?

Voor christenen is het antwoord dat we op de eerste plaats moedig de vertrouwensrelatie met God “herstellen”. In Jezus is God onze naaste geworden op de wegen van het leven, zelfs op de meest donkere, smalle, kronkelige en steile wegen.

Maar dit geloof betekent niet dat we passief moeten afwachten. Integendeel, het vereist dat we hard werken en creatief eigen initiatieven ontwikkelen bij het bouwen van een “nieuwe stad”, gebaseerd op het gebod van de wederzijdse liefde. Een stad met open deuren, gastvrij voor iedereen, in het bijzonder voor “de armen en de onderdrukten”[4], die altijd de favorieten van de Heer zijn geweest.

En op deze reis zullen we zeker veel medestanders vinden, mannen en vrouwen die in hun hart de universele waarden van solidariteit en waardigheid van elke menselijke persoon meedragen, met respect voor de schepping, ons “gemeenschappelijk huis”.

“Vertrouw op de Heer, voor altijd, want de Heer is een eeuwige rots.”

In het Spaanse dorp Aljucer zet een hele gemeenschap zich in voor het opbouwen van broederlijke relaties door allerlei vormen van open en inclusieve participatie; iedereen kan meedoen.

Ze vertellen: “In de zomer van 2008 hebben we een culturele vereniging opgericht met als doel verschillende soorten activiteiten uit te voeren, zowel op eigen initiatief als in samenwerking met andere verenigingen in de regio. De bedoeling is ruimte te creëren voor dialoog en internationale humanitaire projecten te bevorderen.

Vanaf het eerste jaar hebben we bijvoorbeeld een solidariteitsmaaltijd georganiseerd voor het Fraternity with Africa-project, om beurzen te financieren voor jonge Afrikanen die zich ertoe verbinden om minstens vijf jaar in hun eigen land te werken. Het zijn maaltijden die zo’n tweehonderd mensen bij elkaar brengen en waarvoor winkeliers en verenigingen met elkaar samenwerken.

We zijn erg blij dat we al jaren met een andere vereniging samenwerken. We organiseren met elkaar jaarlijks een evenement dat open is voor persoonlijkheden uit de wereld van cultuur, muziek, schilderkunst en literatuur, maar ook voor mensen die een vooraanstaande rol spelen in de wereld van de politiek, de economie en de geneeskunde. Het is een kans voor hen allemaal om hun levenservaringen en de diepste motivaties van hun keuzes te delen. 

“Vertrouw op de Heer, voor altijd, want de Heer is een eeuwige rots.”

We kijken in deze maand uit naar Kerstmis. Laten we ons erop voorbereiden en Jezus nu al verwelkomen in zijn Woord.

Het is de rots waarop we de stad van de mensen kunnen bouwen: “Laten we het Woord in praktijk brengen. Laten we het ons helemaal eigen maken en zodoende ervaren wat een levenskracht het geeft in ons en om ons heen. Onze liefde voor het Evangelie moet zo groot worden dat we ons er helemaal door laten vormen en dat leven doorgeven aan anderen. […] Dan zijn wij het niet meer die leven, maar is het Christus die gestalte zal krijgen in ons. We zullen aan den lijve ervaren wat het betekent vrij te zijn van onszelf, van onze beperkingen, van onze kleine verslavingen. En dat niet alleen. We zullen een revolutie zien van liefde, die Jezus tot stand zal brengen, in ons en in het sociale leven waarvan we deel uitmaken.”[5]

Letizia Magri en de Commissie Woord van Leven

[1] Vgl. Jes. 7, 14 en Mt. 1, 23.
[2] Vgl. Jes. 52, 13-53.
[3] Vgl. Jes. 26, 5.
[4] Vgl. Jes. 26, 6.
[5] Chiara Lubich, Woord van leven van september 2006.

Lees ook