test_marius=

Ecologie op de Middelberg

Wie de geschiedenis kent van het Sint Pauluscentrum en het omliggend domein, weet dat dit sedert Professor Bouts een speciale betekenis gekregen heeft. Natuur die rust brengt, geneest en vormt. De laatste jaren zijn we met de medewerkers op zoek gegaan wat dit vandaag moge betekenen. Het werd een waterzuivering, onderhoud van de bossen en […]

[Lees verder]
test_marius=
De nieuwe kruidenier “Buttek Mosaik”, een veelbelovend burgerinitiatief

De nieuwe kruidenier “Buttek Mosaik”, een veelbelovend burgerinitiatief

Volgens het devies: minder is meer…
Buttek Mosaik biedt aan zijn cliënten de mogelijkheid duurzame en fair trade producten te kopen voor het dagelijkse leven en terzelfdertijd sociale werken en ontwikkelingssamenwerking te steunen.
In september 2019, heeft Buttek Mosaik zijn deuren heropend met zijn nieuw concept van een lokale en duurzame kruidenier volgens het devies “manner ass […]

[Lees verder]
test_marius=
Een namiddag van islamo-christelijke dialoog in het licht van de ecologie

Een namiddag van islamo-christelijke dialoog in het licht van de ecologie

Er was veel enthousiasme en een groot verlangen om de visie en de voorbeelden die op zondag 1 december werden voorgelegd aan een groep moslims en christenen van Namen, in praktijk te brengen! Deze groep komt regelmatig samen gedurende het jaar en deze keer was ecologie het thema: een algemene voorstelling gebaseerd op de intuïties […]

[Lees verder]
test_marius=
Valkuilen bij het beantwoorden van ecologische uitdagingen

Valkuilen bij het beantwoorden van ecologische uitdagingen

Er zijn verschillende grondhoudingen mogelijk. Er zijn ook een aantal valkuilen. Ik wil er een aantal benoemen. Zelf ben ik in een aantal van die valkuilen getrapt en gaande weg ben ik gaan beseffen dat het voor mij niet de juiste grondhoudingen zijn. Zonder iemand te willen oordelen, zonder te willen oordelen over de acties […]

[Lees verder]
test_marius=

‘Integrale ecologie’ in Franciscus’ Laudato si’

In 2015 verscheen de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus. Voor het eerst schuift een paus in zo’n wereldbrief ecologie als thema naar voren. Gezien het doemdenken over het klimaat, is het op zijn minst opmerkelijk dat Franciscus begint met: ‘Laudato si’, Geloofd zijt Gij, Heer – verwijzend naar het zonnelied van de heilige Franciscus. […]

[Lees verder]
test_marius=
“Gesprekken op de Middelberg” op zaterdag 18 mei: integrale ecologie

“Gesprekken op de Middelberg” op zaterdag 18 mei: integrale ecologie

Verslag over een inspirerende ochtend

Een honderdtal personen van alle leeftijden, waaronder veel jongvolwassenen, woonden de bijeenkomst op zaterdagochtend 18 mei bij in het Centrum Eenheid in Rotselaar. In een eerste bijdrage schetste Samuel Mattern, doctor in de landbouwkundige en biologische wetenschappen, het kader van dit forum: een sobere maar positief op de toekomst georiënteerde visie […]

[Lees verder]
test_marius=
Familie en ecologie

Familie en ecologie

Eén van de vele jonge families die al lang hun levensstijl hebben veranderd: Samuel, Marie, Capucine en Timothé Mattern.

In ons leven van elke dag, als ouders, familie en burgers, hebben we ons afgevraagd hoe ons deel te doen vandaag om een manier van leven te hebben die compatibel is met wat de Aarde ons kan […]

[Lees verder]
test_marius=
Architectuur en ecologie

Architectuur en ecologie

Alexis Versele doceert aan de KU Leuven, Technologiecampus Gent en is daarnaast ook voorzitter van Domus Mundi vzw en vennoot van de coöperatieve architectenvennootschap BAST Architects & Engineers.
Alexis, hoe is dat voor jou? Vanuit welk perspectief ben je hierin terechtgekomen? 
De Focolarebeweging heeft me geleerd om het evangelie te benaderen als een bron om van […]

[Lees verder]