Gehoorzamen, zijn geweten volgen: ouderwetse concepten?

Gehoorzamen, zijn geweten volgen: ouderwetse concepten?

Uittreksels uit het artikel ‘Gehoorzamen … aan wie?’, Nieuwe Stad 2022-2
[…] Gehoorzamen speelt zich altijd af binnen een relatie. Gehoorzamen bevat het werkwoord ‘horen’, en daarmee ‘luisteren’ naar de ander. Die ander kan een meerdere zijn in een werkrelatie of binnen een organisatie. Daar waar gezag wordt uitgeoefend met respect voor de menselijke waardigheid zal […]

[Lees verder]

« Dialogue For All » : klasbezinningen

« Dialogue For All » : klasbezinningen

Een nieuw vormingsproject is recent gestart vanuit de Focolarebeweging: “Dialogue For All”. Onder andere verzorgt dit project klasbezinningen in het Sint-Paulus Centrum in Rotselaar, of ergens anders.
De dialoog is het uitgangspunt, van waaruit essentiële vragen worden uitgediept, zoals: Wie ben ik? Wie is de ander voor mij? Wie zijn we als klas? Wie is God […]

[Lees verder]

Chiara Lubich: Maria, Woord van God

Chiara Lubich: Maria, Woord van God

Het Woord is de uitstraling van de Vader, en Maria is helemaal doordrongen van het Woord van God en van een onvergetelijke schoonheid.

Dat Maria helemaal Woord van God is, laat ook het MAGNIFICAT zien (Lc 1, 46-55). De originaliteit daarvan is gelegen in het feit dat het een opeenvolging is van zinnen uit de Schrift. […]

[Lees verder]

Is gewapend ingrijpen altijd verkeerd? Kan er een ‘gerechtvaardigde’ oorlog zijn?

Is gewapend ingrijpen altijd verkeerd? Kan er een ‘gerechtvaardigde’ oorlog zijn?

Bij de conflict in Oekraïne en andere conflicten in de wereld, die ons persoonlijk en gemeenschappelijk raken, rijst de vraag: wanneer de mensenrechten met voeten worden getreden, wanneer er sprake is van wreedheid en onrecht jegens hele volkeren, etnische of religieuze groepen, is gewapend ingrijpen dan altijd verkeerd? Of kan er ook een ‘gerechtvaardigde’ oorlog […]

[Lees verder]