Betrokkenheid

Betrokkenheid

Openheid, belangeloosheid, belangstelling. Zo ontstaat gemeenschap, waar ieder zijn inbreng heeft.

[Lees verder]