Paters Cisterciënzers in Mariënkroon

Ontstaan van de orde
Mariënkroon is een abdij van de Cisterciënzerorde. Deze Orde is ontstaan in 1098 toen enkele Benedictijnermonniken van Molesmes in Frankrijk het initiatief namen tot de stichting van een nieuw klooster. Zij konden zich niet verenigen met de manier waarop de Regel van Benedictus werd beleefd. Zij vestigden zich te Cîteaux (Cistercië); vandaar de naam […]

[Lees verder]

De interreligieuze contacten van de Focolarebeweging

De interreligieuze contacten van de Focolarebeweging

Mensen van diverse godsdiensten voelen zich aangetrokken door de geest van broederschap die de Focolarebeweging kenmerkt. Men doet de ervaring op van een diepgaande broederlijkheid waarbij ieder de eigen godsdienst trouw blijft. Het is een getuigenis dat eensgezindheid tussen mensen van verschillende godsdiensten mogelijk is..

[Lees verder]